1396/08/9 12:56 قبل از ظهر نظرات ()
عاشقانه
در دنیاییکه روحمم حتی روزی مرا ترک میکند
توقعی از دیگران نیست... 

درد، مرا انتخاب کرد
من، تو را
تو، رفتن را
آسوده برو! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

وقتی میگویم:دیگربه سراغم نیا!
فکر نکن که فراموشت کرده ام ….
یا دیگر دوستت ندارم !
نه ….
من فقط فهمیدم :
وقتی دلت با من نیست ؛
بودنت مشکلی را حل نمی کند ،
تنها دلتنگترم میکند … !