1396/08/8 11:45 بعد از ظهر نظرات ()
عاشقانه
عاشق باشید و عشق بورزید و بدانید: 
که هر چیزی رفتنی و گذشتنی است. 
خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر میشود. 
دوست داشتن و دوست داشته شدن.

تمام دنیا را گشته ام

کنار تو اما ، دنیای دیگریست !


بی کلام اینجا باش

بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست !


هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد

خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !