1396/10/20 07:19 بعد از ظهر نظرات ()
عاشقانه
 
شکست آدمی که هنوز خود را پیدا نکرده 
ولی بدنبال نیمه گمشده خود است حتمی است.
قبل از هر جستجویی، خودمان را پیدا کنیم ...
چرا که هیچ نیمه ای، تو را هیچ وقت کامل نخواهد کرد
تا زمانیکه خودت، یک نیمه ی کامل نباشی ...