1396/09/21 06:58 بعد از ظهر نظرات ()
عاشقانه
چه سنگین گذشت عصر بارانی ام
گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را
گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود
تا حرفهایم
در بستری از بغض بخوابند

توی زندگیت مثل بارون نباش که فکر کنند، با منت خودتو به شیشه میکوبی!
مثل ابر مغرور باش، که منتظرت باشند که بباری