1396/08/9 01:56 قبل از ظهر نظرات ()
عاشقانه
در دنیاییکه روحمم حتی روزی مرا ترک میکند
توقعی از دیگران نیست... 

درد، مرا انتخاب کرد
من، تو را
تو، رفتن را
آسوده برو! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

وقتی میگویم:دیگربه سراغم نیا!
فکر نکن که فراموشت کرده ام ….
یا دیگر دوستت ندارم !
نه ….
من فقط فهمیدم :
وقتی دلت با من نیست ؛
بودنت مشکلی را حل نمی کند ،
تنها دلتنگترم میکند … !
عاشقانه
کاش از تو
فرشته نمی ساختم!
با پاهای خود آمدی و 
با بال هایی که برایت ساختم 
رفتی

نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد.
نمی دانم نداشتنت سخت تر است؛
یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد!!