1396/08/8 09:47 بعد از ظهر نظرات ()
عاشقانه
بگذارکفتارهابرای خودحکمرانی خیالی کنند!! 
نمیدانندسکوت گرگ اغاز یک فاجعه است...

بعضی ها ،
هیچ وقت آدم نمی شوند !
در چرخه ی تکامل …
چگونه ظاهرِ آدم یافتند ، نمیدانم !
خصلتشان زخم زدن است !
و
خراشیدنِ روح !
حالا تو بگو ،
چگونه در کنارِ چنین گرگهایی ..
اگر چنگ در نیاوری !
دوام می یــابــی !
عاشقانه
گفتم ای جنگل پیرتازگیها چه خبر؟
پوزخندی زدوگفت هیچ!کابوس تبر
گفتم ازچوب درختان بهارچه کسان بهره برند؟
گفت آنان که درختندوبه ظاهرتبرند!
گفتم امامگرازجنس خودت نیست تبر!؟
پوزخندی زدوگفت
تازگیها چه خبر...
عاشقانه
باران که میبارد همه پرنده ها به دنبال سرپناهند..
 اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز میکند.. 
این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند..
عاشقانه
کاش ما آدما هم میتونستیم مثل گربه ها با چند لحظه بو کشیدن ،
متوجه میشیدیم که هر آشغالی ارزش وقت گذاشتن نداره ...
عاشقانه
بعضی ادمها مثل قطار شهر بازی می مونند. 
از بودن با آنها لذت می بری
 اما با آنها به جایی نمی رسی.
عاشقانه
وقتی به بالای قله برسی شاید همه دنیا تو را نبینن
 ولی تو همه دنیا را می بینی
 گاهی زندگی یعنی سخت کوشی برای رویایی که
 کسی جز شما قادر به دیدنش نیست‌